Ploché strechy, terasy a balkóny

Hydroizolácie nových strešných plášťov, rekonštrukcie starých, realizujeme s použitím PVC fólií, asfaltových pásov. Na izolácie striech používame fóliu Fatrafol, Sika, Alkorplan, Rhenofol a asfaltové pásy ELASTEK DEKOR40.

Súčasťou riešenia sú parozábrany, mechanické kotvenie, štrkovanie, komplexné oplechovanie strechy vrátane odkvapového systému. Na zateplenie strechy používame dosky z expandovaného (EPS 100S, 150S) a extrudovaného (XPS) polystyrénu so spádovými doskami a minerálnej vlny.